NGUỒN MỎNG 5V-40A ( 200W ) – HIỆU CL

190,000 

Thông Số :

CL – A200-5

input : 200-240vac {50/60Hz}

AC : output : +5V40A

nguồn 5V40A mỏng thông dụng không gian nhỏ