NGUỒN MỎNG 5V-60A ( 300W )

260,000 

Thông Số :

CL – A300-5

input : 200-240vac {50/60Hz}

AC : output : +5V60A

nguồn 5V60A mỏng thông dụng không gian nhỏ