Đèn LED quảng cáo

LED MÀN HÌNH P5 outdoor dotcom

360,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN KNC 12V-58.3A ( 700W )

370,000 

Đèn LED quảng cáo

MATRIX P10 FULL OUTDOOR – YLR

190,000 
-7%

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V-41.7A ( 500W ) HIỆU KNC

260,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V66.6A-800W HIỆU KNC

420,000 

Đèn LED quảng cáo

LED MÀN HÌNH P3 in dotcom

260,000 
-9%

Đèn LED quảng cáo

ĐÈN PHA LED KNC – 50W

200,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V-33.3A ( 400W ) HIỆU KNC

200,000 
-7%

Đèn LED quảng cáo

LED MODULE 3 BÓNG KÍN NƯỚC IP67

2,600 

Đèn LED quảng cáo

LED RÙI LIỀN DÂY IPY

300 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V66.6A-800W HIỆU KNC

420,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN KNC 12V-58.3A ( 700W )

370,000 
-7%

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V-41.7A ( 500W ) HIỆU KNC

260,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V-33.3A ( 400W ) HIỆU KNC

200,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN KNC-400B-12RPS

180,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V-16.6A ( 200W ) KNC

150,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

NGUỒN 12V-10A ( 120W )

130,000 

Nguồn led siêu mỏng

NGUỒN ĐŨA 12V2A ( 24W )

50,000 

Nguồn led 5V ngoài trời

NGUỒN MỎNG 5V-60A ( 300W )

260,000 

Adapter quảng cáo

ADAPTER 12V-5A-60W

80,000 
-11%
170,000 
-17%
200,000 

Nguồn led siêu mỏng

NGUỒN ĐŨA 12V-3A-36W

65,000 

Nguồn led siêu mỏng

NGUỒN ĐŨA 12V-5A-60W

75,000 
-11%

Đèn LED quảng cáo

Led Saso 3 bóng 6013

1,600 
-7%

Đèn LED quảng cáo

LED MODULE 3 BÓNG KÍN NƯỚC IP67

2,600 

Đèn LED quảng cáo

LED P2.5 Indoor DOTCOM

550,000 

Đèn LED quảng cáo

MATRIX P10 FULL OUTDOOR – YLR

190,000 

Đèn LED quảng cáo

LED P10 FULL COLOR – INDOOR YLR

150,000 

Đèn LED quảng cáo

LED CUỘN 5054 KHÔNG KEO

80,000 

Đèn LED quảng cáo

LED CUỘN 5050 KHÔNG KEO

65,000 

Đèn LED quảng cáo

LED NEON SIGN

130,000 

Đèn LED quảng cáo

LED ĐÚC F5/9mm

380 

Đèn LED quảng cáo

LED RÙI LIỀN DÂY IPY

300 

Đèn LED quảng cáo

LED 3 BÓNG 6113-GN5

1,200 
-17%

Đèn LED quảng cáo

LED RỌI 1 MẮT

2,500 

Đèn LED quảng cáo

LED MÀN HÌNH P5 outdoor dotcom

360,000 

Đèn LED quảng cáo

LED MÀN HÌNH P3 in dotcom

260,000 

Đèn LED quảng cáo

ĐÈN PHA NAVIGATE SMD – 100W

280,000 
-9%

Đèn LED quảng cáo

ĐÈN PHA LED KNC – 50W

200,000 

Đèn LED quảng cáo

ĐÈN PHA LED MỸ LINH 30W

200,000