Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-33A-400W

200,000 

Nguồn led 5V ngoài trời

Nguồn LED 5V-350W-70A

250,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-5A-60W

120,000 

Adapter quảng cáo

ADAPTER 12V-5A-60W

60,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-16.6A-200W

170,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-60W-5A

130,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-100W-8.3A

140,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-150W-12.5A

160,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-16.6A-200W

170,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-20.83A-250W

180,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-25A-300W

190,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-33A-400W

200,000 

Nguồn led 12V ngoài trời

Nguồn LED 12V-41.7A-500W

310,000 

Adapter quảng cáo

ADAPTER 12V-3A-36W

35,000 

Adapter quảng cáo

ADAPTER 12V-5A-60W

60,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-12.5A-150W

140,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-16.6A-200W

170,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-25A-300W

200,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-1.5A-18W

40,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-3A-36W

80,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-5A-60W

120,000 

Nguồn led siêu mỏng

Nguồn LED 12V-2A-24W

60,000 

Đèn LED quảng cáo

LED RÙI LIỀN DÂY IPY 5mm

310,000 

Đèn LED quảng cáo

ĐÈN PHA LED 30W

190,000 

Đèn LED quảng cáo

ĐÈN PHA LED 50W

230,000 

Đèn LED quảng cáo

LED ĐÚC FULL MÀU IC 1904

3,000 

Đèn LED quảng cáo

LED HẮT CAO CẤP 5054

2,200 

Đèn LED quảng cáo

LED ma trận P10 Cailiang

110,000 

Đèn LED quảng cáo

LED Module 3 bóng 5054

1,200