NHẬN ORDER HÀNG TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

Công ty chuyến tôi đang triển khai nhận order cho khách hàng có nhu cầu mua hàng từ TQ với SL lớn và nhỏ  từ các web Trung Quốc như taobao.com, 1688.com.

Điểm nổi bật : hỗ trợ cho KH tìm kiếm các nguồn hàng từ các nhà máy TQ , nhận vận chuyển với thời gian nhanh chóng dư 1 ngày, 3 ngày 5 ngày và đi đường bộ 10-12 ngày