Nguồn LED 12V-5A-60W

100,000 

Nguồn điện: 5A-60W

Quy cách: 312*18*18mm